Solotica Toric (צילינדר)

מידע נוסף על עדשות Solotica Toric

בנוסף לתמיכת דיופטר (תיקון ראייה) עבור כל עדשות המגע מתוצרת Solotica Brazil, ניתן גם להזמין את כל דגמי העדשות המגע השנתיות של Solotica Brazil גם בגרסה טורית למקרים בהם יש צורך בצילינדר לתיקון ראיה מותאם אישית.
הקולקציות הנתמכות בגרסת צילינדר הם: Solotica HidrocorSolotica Hidrocor RioSolotica Natural Colors.

Solotica Toric (צילינדר)
Solotica Toric (צילינדר)